prawko.com Strona g?ówna - Prawo jazdy nauka szkolenia instruktorów OSK "PRAWKO"

prawko.com
Title: Strona g?ówna - Prawo jazdy nauka szkolenia instruktorów OSK "PRAWKO"
Keywords: nauka jazdy, prawo jazdy, poznań, prawko, kurs instruktorów, prawko na motor, prawko na automat, motorower, inwalida, osk poznań
Description: Super OSK Prawko w Poznaniu. Kursy nauki jazdy na prawo jazdy kat. AM,A1,A2,A,B1,B,C,D,B+E,C+E, Prawo jazdy dla niepe?nosprawnych. Inne kursy...
prawko.com is ranked 6073082 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,233. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. prawko.com has 43% seo score.

prawko.com Information

Website / Domain: prawko.com
Website IP Address: 91.225.28.160
Domain DNS Server: dns2.domeny.com,da31.domeny.com

prawko.com Rank

Alexa Rank: 6073082
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

prawko.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,233
Daily Revenue: $8
Monthly Revenue $265
Yearly Revenue: $3,233
Daily Unique Visitors 815
Monthly Unique Visitors: 24,450
Yearly Unique Visitors: 297,475

prawko.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Mon, 01 Aug 2016 05:17:33 GMT
Server Apache
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8

prawko.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
nauka jazdy 0 0.00%
prawo jazdy 4 0.67%
poznań 0 0.00%
prawko 11 1.01%
kurs instruktorów 0 0.00%
prawko na motor 0 0.00%
prawko na automat 0 0.00%
motorower 0 0.00%
inwalida 0 0.00%
osk poznań 0 0.00%

prawko.com Traffic Sources Chart

prawko.com Similar Website

Domain Site Title

prawko.com Alexa Rank History Chart

prawko.com aleax

prawko.com Html To Plain Text

Strona g?ówna - Prawo jazdy nauka szkolenia instruktorów OSK "PRAWKO" ? Kontakt : Tel.+48 501 598 423 e-mail: info@prawko.com PRAWKO O?rodek Szkolenia Kierowców w Poznaniu ? Facebook Strona g?ówna Prawo jazdy Kategoria AM Kategoria A1 Kategoria A2 Kategoria A Kategoria B Kategoria B all inclusive Kategoria C Kategoria D Kategoria B+E,T Kategoria C+E Kategoria B na automat B dla niepe?nosprawnych Kwalifikacje Wst?pna Wst?pna przyspieszona Uzupe?niaj?ca Uzupe?niaj?ca przyspieszona Szkolenie okresowe Kursy ADR Kurs ADR - podstawowy Cysterny - przewóz w cysternach Cysterny - nape?nianie i opró?nianie Instruktorzy Nauki jazdy Warsztaty dla instruktorów Inne kursy Szkolenie ITD Certyfikat kompetencji zawodowych Eco driving Obs?uga kos spalinowych Obs?uga pilarek mechanicznych Obs?uga burt samowy?adowczych Obs?uga ?urawi przeno?nych HDS Obs?uga wózków jezdnych Obs?uga podestów ruchomych II P Obs?uga podestów ruchomych I P Badania lekarskie Linki Kontakt ? Nowo?? w OSK PRAWKO !!! Uczysz si? i zdajesz tym samym samochodem "Prawko all inclusive" Czytaj wi?cej Warsztaty instruktorów Coroczne warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy Czytaj wi?cej Kierowcy zawodowi Prawo jazdy, Kwalifikacje, Szkolenia okresowe itp. Czytaj wi?cej Zostań Instruktorem Nauki Jazdy Kursy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy Czytaj wi?cej Menu Aktualno?ci Cennik Promocje Pakiety Prawko na raty Zapisy na kurs Pliki do pobrania OSK Prawko Historia OSK Regulamin Pojazdy szkoleniowe Galeria Rekomendacje Mapki dojazdu Kontakt Jeste? tutaj: Start Witaj na stronie O?rodka Szkolenia Kierowców PRAWKO. Je?eli jeste? na tej stornie to prawdopodobnie jeste? zainteresowany jednym z szerokiej gamy szkoleń które oferujemy. Zapoznaj si? z nasz? ofert? . Je?eli b?dziesz mia? dodatkowe pytania to prosz? napisz email lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie dodatkowe pytania. Najwa?niejsza dla nas jest: + - Jako?? ?wiadczonych us?ug Click to collapse - Wysoka zdawalno?? z rekomendacj? Wydzia?u Komunikacji w Poznaniu. - Zaj?cia prowadzone w wygodnych du?ych salach przy u?yciu nowoczesnych ?rodków dydaktycznych (komputery, rzutnik multimedialny, symulatory skrzy?owań) lub elearningowo. - szeroki zakres tematyczny, który obejmuje tak?e zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy, najcz??ciej pope?niane b??dy, kryteria oceny na egzaminie państwowym. - Zaj?cia z pierwszej pomocy prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. - Kursantom oferujemy tak?e indywidualn? pomoc w formie konsultacji. - Zapewniamy o?wietlone place manewrowe. - Sukcesywnie wymieniamy pojazdy szkoleniowe, a tak?e na ?yczenie klienta podstawiamy nasze pojazdy na egzamin państwowy. - Zaj?cia praktyczne prowadzone s? w wi?kszo?ci na trasach po których odbywaj? si? egzaminy państwowe , z omówieniem najcz??ciej pope?nianych b??dów przez osoby zdaj?ce. - Program zaj?? praktycznych jest indywidualnie dostosowany do potrzeb, wymagań i predyspozycji klienta. - Uczymy nie tylko jak zda? egzamin , ale tak?e jak po zdanym egzaminie bezpiecznie i pewnie porusza? si? w?asnym samochodem. - U nas instruktorzy nie maj? limitu kilometrów , paliwa itp. - Wszystkie pojazdy s? w?asno?ci? o?rodka. - Ka?dy kursant mo?e w ramach zaj?? praktycznych poje?dzi? autem z automatyczn? skrzyni? biegów, co daje mu mo?liwo?? oceny przyjemno?ci z jady zarówno autem z manualn? jak i automatyczn? skrzyni? biegów. W przysz?o?ci b?dzie móg? sam oceni? zalety i wady poszczególnych rozwi?zań. - Zapewniamy fachow? pomoc w rozwi?zywaniu problemów zwi?zanych z niew?a?ciw? ocen? wiedzy i umiej?tno?ci osoby egzaminowanej przez egzaminatora. - Na wniosek osoby szkolonej mo?emy uczestniczy? w egzaminie państwowym. + - Twoje bezpieczeństwo Click to collapse - Wszystkie pojazdy przechodz? regularnie przegl?dy w autoryzowanych warsztatach. - Wszystkie nasze pojazdy wyposa?one s? w nowoczesne systemy bezpieczeństwa. - W okresie zimowym w opony zimowe. - Zapewniamy spokojnych, mi?ych ,kulturalnych, a zarazem do?wiadczonych instruktorów. - Sukcesywnie wymieniamy samochody na nowe. + - Twój komfort Click to collapse - Ka?dy kursant mo?e bezp?atnie korzysta? z Sali komputerowej OSK od momentu zapisania si? na kurs do momentu zdania egzaminu. - Ka?dy kursant w czasie trwania kursu ma prawo do bezp?atnych konsultacji z instruktorem. - Auta s? regularnie myte i sprz?tane. - Ka?de auto w o?rodku wyposa?one jest w klimatyzacje. - W czasie trwania kursu ka?dy kursant mo?e zmieni? instruktora prowadz?cego zaj?cia praktyczne, bez podawania przyczyny takiej decyzji. - Je?dzimy w godzinach od 6.00 do godz. 24.00 tak?e w soboty i niedziele, tak aby ka?dy móg? dostosowa? jazdy do innych zaj?? i obowi?zków. - Dla osób doje?d?aj?cych z poza Poznania plan zaj?? praktycznych dostosowujemy do rozk?adów jazdy komunikacji PKP, PKS itp. - W autach naszych obowi?zuje bezwzgl?dny zakaz palenia. - Pojazdy s? sukcesywnie wymieniane na nowe. - Jazdy zaczynamy i kończymy w miejscu wyznaczonym przez klienta. + - Twój czas Click to collapse - Mo?esz wybra? najbardziej odpowiedni? czasowo opcj? kursu dla siebie (standard -2 miesi?ce, 5 tygodni, 16 dni). - W dniu rozpocz?cia kursu mo?esz sobie ustali? ca?y harmonogram zaj?? praktycznych i teoretycznych. - Na kursie w opcji standartowej jazdy odbywaj? si? ?rednio trzy razy w tygodniu po 2 godziny. - Badania lekarskie prowadzone s? na miejscu w OSK. - Sala wyk?adowa mie?ci si? w centrum Poznania tak wi?c dojazd nawet z najdalszych rejonów jest stosunkowo ?atwy i szybki. - Na zaj?cia praktyczne kat. B nie musisz doje?d?a? to my przyjedziemy w miejsce przez Ciebie wyznaczone na terenie miasta Poznania. + - Twoje pieni?dze Click to collapse - Zapewniamy naszym klientom konkurencyjne ceny, okresowe promocje oraz pakiety kursów. - Sta?e ceny w dniu zapisu na kurs , które nie ulegaj? zmianie (np. z powodu podwy?ki cen paliwa). - Raty 0%. - Materia?y dydaktyczne (ksi?zka , plyta z testami). - Egzamin wewn?trzny w cenie kursu. - Wysok? zdawalno??. UWAGA BIURO NIECZYNNE Utworzono: 06 lipiec 2016 W dniu 18.07.2016 biuro OSK Prawko b?dzie zamkni?te.!!!! BADANIA LEKARSKIE Utworzono: 14 czerwiec 2016 UWAGA!!!!!! W dniu 16.06.2016 nie b?dzie badań lekarskich !!!!!! Logowanie E-learning Kierowca zawodowy Liwona Informacje Praca w OSK Prawko Terminy kursów Starostwa i Urz?dy Miast Egzamin państwowy Oficjalna baza pytań Filie OSK Chojnice Mi?os?aw Kwilcz Copyright ? 2016 Copyright OSK "PRAWKO" Rights Reserved. ? Informacje o plikach cookie Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawień Cookies w przegl?darce. Czytaj wi?cej...

prawko.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: PRAWKO.COM
 Domain ID: 103247172
 WHOIS Server: whois.PublicDomainRegistry.com
 Referral URL: http://www.publicdomainregistry.com
 Updated Date: 2015-08-04T12:53:37Z
 Creation Date: 2003-09-08T14:54:30Z
 Registry Expiry Date: 2016-09-08T14:54:30Z
 Sponsoring Registrar: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
 Sponsoring Registrar IANA ID: 303
 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Name Server: DA31.DOMENY.COM
 Name Server: DNS2.DOMENY.COM
 DNSSEC: unsigned
>>> Last update of whois database: Sat, 14 May 2016 07:59:49 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars